Τα Facebook Audiences είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία για audience segmentation. Το audience segmentation μας χρειάζεται κυρίως για την υλοποίηση purchase funnels, πράγμα απαραίτητο αν θέλουμε η καμπάνια μας να οδηγήσει πραγματικά στο να εκφράσουν οι καταναλωτές  πρόθεση αγοράς (intent). Επίσης, μας δίνει τη δυνατότητα να σχηματοποιήσουμε τη ροή της καμπάνιας μας από την οπτική του κοινού που στοχεύουμε, αλλά και να τη βελτιστοποιήσουμε χωρίς να εκμηδενίσουμε το όποιο αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί έως εκείνη τη στιγμή. Με τη χρήση των audiences δημιουργούμε ξεκάθαρους στόχους και στάδια (σε συνδυασμό πάντα με τα objectives της κάθε καμπάνιας), τα οποία είναι κατανοητά σε όλους τους εμπλεκόμενους και ειδικότερα στους πελάτες ενός agency, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν τελικά τι κοινό στοχεύουν σε κάθε στάδιο της καμπάνιας.

Ας δούμε λοιπόν μια επισκόπηση του πώς δημιουργούμε Audiences.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι: Custom, Lookalike και Saved Audiences.

 

Custom Audiences

Ξεκινώντας τη δημιουργία ενός custom audience, μας δίνονται οι παρακάτω επιλογές.

Audiences 1

 

Στο Customer file μπορούμε να ανεβάσουμε μια λίστα με email πελατών μας και να ζητήσουμε από το Facebook να τα αντιστοιχήσει με προφίλ, για να τα στοχεύσουμε με διαφήμιση. Αυτό γίνεται είτε με ένα αρχείο excel, είτε αυτόματα από το mailchimp.

 

To Website traffic μας δίνει τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας το Facebook pixel, να δημιουργήσουμε κοινά με τα άτομα που έχουν επισκεφτεί το site μας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε remarketing, να στοχεύσουμε τα abandoned carts ή κάποιους που έχουν επισκεφθεί μια συγκεκριμένη σελίδα του site μας.

Το App activity είναι κάτι αντίστοιχο με το Website traffic, απλά για εφαρμογές σε κινητά.

To Offline activity μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε λίστες με άτομα που έχουν αλληλεπιδράσει φυσικά με το κατάστημα μας, είτε με κάποιο offline κανάλι.

Τέλος, το Engagement μας δίνει μια πληθώρα επιλογών για τη δημιουργία κοινών με άτομα τα οποία έχουν αλληλεπιδράσει με κάποια διαφήμιση ή με το Facebook page μας.

 

Audiences 2

 

Lookalike Audiences

 

H δημιουργία lookalike κοινού είναι το επόμενο βήμα.
Έχοντας ένα Custom Audience, ζητάμε από το Facebook να το επεκτείνει βρίσκοντας άτομα με παρόμοια χαρακτηριστικά (90-99% ομοιότητα).

 

Audiences 3

 

Saved Audiences

 

Η δημιουργία Saved Audience είναι το τελικό στάδιο.
Εδώ συνδυάζουμε τα Custom και Lookalike Audiences, με σκοπό τη δημιουργία του τελικού κοινού που θα χρησιμοποιήσουμε στην καμπάνια μας.
Μπορούμε να κάνουμε include ή exclude όποια από τα υπάρχοντα κοινά θέλουμε, φτιάχνοντας το τελικό κοινό που εξυπηρετεί τις ανάγκες μας.

 

Φτιάχνοντας το κατάλληλο κοινό

 

Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε, οι ανάγκες είναι διαφορετικές.

Αρχικά θέλουμε να τροφοδοτήσουμε το funnel με πολύ κόσμο (Awareness) και στη συνέχεια, όσο «κατεβαίνουμε», να διαχωρίσουμε το ποιοτικό κοινό (Consideration), αυτό που είναι πιθανότερο να φέρει conversion με βάση τον στόχο που έχουμε θέσει (Purchase Intent) και να στοχεύσουμε μόνο αυτό.

Η διαδικασία μπορεί να γίνει αρκετά πολύπλοκη, αλλά τελικά, αν κάνουμε σωστό σχεδιασμό και στα audiences αλλά και στην επιλογή objectives πριν αρχίσει μία καμπάνια, μπορούμε να κάνουμε συστημική επικοινωνία με ξεκάθαρα αποτελέσματα σε κάθε στάδιο του funnel και κατανοητά από όλους τους εμπλεκόμενους στην καμπάνια.

Στην BaaS έχουμε τη γνώση και το expertise να ανταποκριθούμε ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες σας.

 

Panayiotis Kazanis, Managing Director

Ioannis Kiskipelis, Performance Advertising Consultant

 

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...