Ονειρεύεσαι μια θέση στον κόσμο του digital marketing; Έχεις πρό(σ)κληση! Αν έχεις ταλέντο, διεκδίκησε τώρα μια θέση στο D3!
Το πρώτο Digital Experience Program σου δίνει την ευκαιρία και την εμπειρία, για να κάνεις την αρχή.
Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον 1ο Κύκλο του Προγράμματος : https://baas.workable.com/jobs/355186

Powered by BaaS, Το ΑΤΟΜΟ & Fresset.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...