Εδώ και χρόνια, το Facebook αναζητούσε τις βέλτιστες τεχνικές διαφήμισης προκειμένου τα Brands να καταφέρουν να συγκινήσουν τους καταναλωτές. Στη διάρκεια αυτού του «ταξιδιού», με το πέρασμα των χρόνων, οδηγηθήκαμε σε δύο βασικά συμπεράσματα:

  1. Δεν αποδείχθηκε πραγματικό και συνολικό media effectiveness από τα γνωστά metrics όπως cost per click, cost per engagement,  click through rate κλπ.
  2. Το Facebook για χρόνια επέμενε ότι οι καμπάνιες Brand Awareness πρέπει να έχουν στόχο το Reach σε μαζική  κλίμακα.

Την ώρα λοιπόν που βελτιστοποιούσε το mass Reach  φτάνοντας στο εξαιρετικά αποτελεσματικό Reach & Frequency buying,  σε ένα άλλο επίπεδο ανέλυε τα δεδομένα από τη συνεργασία που είχε με την Nielsen μέσω των  Brand Effect studies.

Το Facebook  λοιπόν άρχισε να κατανοεί τα πολύ σημαντικά ευρήματα των αναλύσεων που έκανε λόγω και του μεγάλου όγκου δεδομένων που συνέλεγε καθημερινά και κατέληξε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό συμπέρασμα:

Το Reach δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας για την επίτευξη του Brand Awareness, αλλά πρέπει να συνυπολογίζεται και το Dwell Time (ο χρόνος  που αφιερώνει ένας καταναλωτής σε μία διαφήμιση), στοιχεία τα οποία οδηγούν σε Ad Recall (ενθύμηση διαφήμισης) ακόμα και σε διαφορετικά κανάλια  επικοινωνίας.

BAO

Και τότε δημιουργήθηκε ένα νέο Campaign Objective με την ονομασία Brand Awareness Optimization (BAO), το οποίο λειτουργεί και σε διαφήμιση τύπου Reach & Frequency, αλλά και σε Auction buying.

H εφαρμογή αυτού του ειδικού Ad buying υλοποιείται σε επίπεδο Adset και όλα τα Ads που δημιουργούνται σε αυτό το πρίσμα απολαμβάνουν το λεγόμενο BAO optimization.

Για να διευκολύνει το Facebook  την ανάλυση  των αποτελεσμάτων αυτού του campaign objective, μετέφερε στο κομμάτι του Reporting  μερικά νέα metrics όπως το Estimated Ad Recall, το οποίο παράγεται από στατιστικό μοντέλο  και περιγράφει τη σχέση του Dwell Time  και του Ad recall. Με απλά λόγια, υπολογίζει πόσοι άνθρωποι που είδαν τη διαφήμιση (reached) θα τη θυμούνται σε διάστημα 2 μερών (ad recall).

Screen Shot 2015-11-22 at 21.34.29

Τελικά το BAO  αποτελεί μια νέα, πανίσχυρη καινοτομία στην ψηφιακή διαφήμιση και δείχνει τη διάθεση του Facebook να ικανοποιήσει τους πραγματικούς στόχους των brands και οι οποίοι σίγουρα δεν είναι τα likes, ούτε το engagement, καθώς ποτέ (κατά το ίδιο το Facebook) δεν αποδείχτηκε σημαντική σύνδεση του engagement  με τα πραγματικά Brand metrics.

Η ομάδα της BaaS ήδη τρέχει καμπάνιες με objective BAO και παρατηρούμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Μπορούμε πλέον να πούμε ότι το Facebook έχει προχωρήσει ένα τεράστιο βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό και διαθέτει  την πιο εξελιγμένη real time  πλατφόρμα διαφημίσεων στον πλανήτη.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να τρέξετε τη δική σας καμπάνια Brand Awareness Optimization, επικοινωνήστε με την ομάδα τη BaaS στο ads@baas.social

facebook-call-button-hed-2015_0

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...