Ενα μεγάλο ερώτημα που απασχολεί κάθε brand manager, agency, διαφημιστική κλπ. είναι πώς τελικά μπορεί ένα Brand με σίγουρο τρόπο να χτίσει οριζόντια και όχι μόνο κάθετα το awareness που επιθυμεί, ειδικά στα Social Media και ακόμα ειδικότερα στο Facebook. Μέχρι πρόσφατα ο τρόπος επικοινωνίας που ακολουθούσαν τα brands ήταν να δημοσιεύουν διάφορα posts στη διάρκεια μιας καμπάνιας και να τα διαφημίζουν, στην καλύτερη περίπτωση καθημερινά. Μάλιστα αν η διαφημιστική καμπάνια ήταν καλά οργανωμένη, τα posts αυτά εκπροσωπούσαν συγκεκριμένους άξονες επικοινωνίας, έτσι ώστε να χτιστεί το awareness με ένα συστημικό τρόπο.

Όμως, αν πάρουμε για παράδειγμα τη διαφήμιση στο Facebook, τα standard Facebook ads μετέδιδαν τα μηνύματα των brands συνήθως στο ίδιο κοινό καθημερινά, με μικρές ίσως διαφοροποιήσεις. Κατά συνέπεια, το χτίσιμο του awareness ήταν αργό και επειδή το budget δεν είναι ποτέ αρκετό, τελικά κανείς δεν έμενε ευχαριστημένος.

Το Facebook όμως, αφουγκράστηκε το πρόβλημα και έκανε μερικές εξαιρετικές κινήσεις, δίνοντας στην ουσία τη δυνατότητα στα brands να μπορούν να μεταδίδουν τα μηνύματά τους σε νέους, μοναδικούς χρήστες καθημερινά. Αυτό το έκανε αρχικά με το Reach & Frequency Buying tool και στη συνέχεια δίνοντας τη δυνατότητα στον διαφημιστή να ορίζει bid for daily unique Reach σε καμπάνιες τυπου Post Engagement.
Η μέθοδος του Reach & Frequency tool ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στα brands να δημιουργήσουν διαφημίσεις, οι οποίες εγγυημένα θα εμφανιστούν σε προκαθορισμένο αριθμό χρηστών του κοινωνικού δικτύου σε μια ορισμένη χρονική περίοδο και με συγκεκριμένη συχνότητα. Μάλιστα, δίνεται επιπλέον δυνατότητα για πολλαπλά διαφημιστικά περάσματα (αυξημένο frequency), δηλαδή την εμφάνιση διαφορετικών posts (και πιθανόν διαφορετικών αξόνων επικοινωνίας) τα οποία ορίζει ο διαφημιστής, έτσι ώστε να μπορέσει να χτίσει συστημικά το awareness του brand με μία και μόνο καμπάνια.
Στη δεύτερη περίπτωση, όπου σε standard Facebook ads μπορει να οριστεί bid για unique daily reach, ο διαφημιστής ουσιαστικά αξιοποιεί καλύτερα το ημερήσιο spending και φυσικά εμφανίζει τις διαφημίσεις του σε μεγαλύτερο κοινό.

reach1

 

 

Εδώ γεννιέται σε πολλούς brand managers το ερώτημα ποιες από τις επιλογές που τους δίνει το Facebook μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Ξεκινάμε λοιπόν από τον πραγματικό μας στόχο, δηλαδή τι επιθυμεί το brand. Αυτό είναι συνήθως το awareness στο μεγαλύτερο μέρος του target group του. Και αυτό με τη σειρά του σημαίνει Non Fans αλλά και Fans. Γιατί τελικά, αντίθετα από τη νοοτροπία που είχε καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια, ο brand manager πρέπει να ενδιαφέρεται τα μηνύματά του να φτάσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες, όπως συνέβαινε και στην τηλεοπτική διαφήμιση. Δηλαδή, με μία λέξη, ο στόχος πρέπει να είναι πρωτίστως το REACH, προκειμένου να επιτευχθεί brand awareness.
Παράλληλα, πρέπει να σκεφτούμε τα πιθανά sub target groups, όπως αυτά ορίζονται απο την “συμπεριφορά” τους στο Facebook. Θέλουμε λοιπόν η διαφήμισή μας να εμφανιστεί και σε αυτούς που έχουν την τάση να κάνουν click, comment, like, share (behavior: post engagement), αλλά και αυτούς που παρατηρουν απλά τα posts των brands χωρίς να προβαίνουν σε actions (behavior: reach). Φυσικά, κάθε μια απο αυτές τις διαφημιστικές καμπάνιες μπορει να εμπλουτιστεί και με περισσότερες παραμέτρους σε ό,τι αφορά το targeting.

Το σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι πέρα απο τη σχεδίαση της στρατηγικής επικοινωνίας του Brand, πρέπει να σχεδιάζουμε και μια διαφημιστική στρατηγική για την προβολή του περιεχομένου, με σκοπό όχι μόνο να φτάσουν τα μηνύματά μας στο μεγαλύτερο μέρος του target group μας, αλλά ταυτόχρονα να φτάσουν σε κοινά με διαφορετικές συμπεριφορές πέρα από ενδιαφέροντα.

Σίγουρα πάντως πρέπει πλέον να μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το Reach, λιγότερο το engagement και καθόλου τα Page Likes! Σε κάθε περίπτωση, κάθε διαφήμιση θα πρέπει να τμηματοποιείται ουσιαστικά σε πραγματικά objectives όπως Reach & Engagement και φυσικά Frequency (συχνότητα εμφάνισης της διαφήμισης).

Με τα παραπάνω διαφημιστικά “όπλα” τα brands μπορουν να οργανώσουν εξαιρετικά τα νέα Launches & re-launches και ειδικά με το Reach & Frequency μπορούν μέσα σε λίγες ημέρες να διαφημίσουν ακόμα και σε σχεδόν ολόκληρο το target group τους ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία. Και μάλιστα με λιγότερα posts από όσα απαιτούνταν για παράδειγμα πριν από ένα χρόνο, προκειμένου να χτιστεί σωστά και συστημικά το Brand.
Περισσότερες πληροφορίες για τη σωστή σχεδίαση της διαφημιστικής σας καμπάνιας στο social@BaaS.gr

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...