Όσοι διαχειρίζονται περισσότερες απο μία σελίδες στο Facebook, διαπιστώνουν ότι υπήρχε έως τώρα ένα σοβαρό πρόβλημα στην διαχείρισή του με πολλαπλούς admins ή editors, ανθρώπους που πολλές φορές ο νέος διαχειριστής δεν γνωρίζει αν πρέπει να απομακρύνει ή να διατηρήσει, με αποτέλεσμα πολλές σελίδες να είναι αφημένες στην τύχη τους από άποψη ασφάλειας.

Το Facebook, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που συνεχώς μεγαλώνει, αποφάσισε κάποια στιγμή στο 2014 να δημιουργήσει ένα σωστό εργαλείο διαχείρισης δικαιωμάτων πρόσβασης στις σελίδες.

Έτσι δημιούργησε το Business Manager, το οποίο πλέον μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιος admin επιθυμεί. H BaaS το δοκίμασε αρκετά νωρίς και πλέον η διαχείριση ασφάλειας των σελίδων της αλλά και των πελατών της γίνεται με αυτό το εργαλείο.

Screen Shot 2014-09-28 at 4.19.06 PM

Πώς θα αξιοποιήσουμε σωστά το Business Manager;

Με το Business Manager ουσιαστικά οριοθετούμε το ποιος οργανισμός είναι ο owner ενός business page και φυσικά ποιες ομάδες (agencies) μπορούν να διαχειρίζονται τις σελίδες μιας εταιρίας. Έτσι λοιπόν, όταν μια εταιρία διαθέτει ένα ή περισσότερα Facebook pages, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το Business Manager και μέσω της διαδικασίας Add pages, να κάνει “claim” τα pages αυτά. Αυτόματα στα Page Roles της σελίδας εμφανίζεται ένας νέος “admin” που φέρει το όνομα της εταιρίας.

Screen Shot 2014-09-28 at 4.22.55 PM

Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει αντίστοιχα “claim” και τυχόν  διαφημιστικά accounts τα οποία χρησιμοποιεί για τη διαφήμιση του περιεχομένου των σελίδων της, ενώ μπορεί να προσθέσει και τυχόν grey accounts (ή business accounts ) που είχε δημιουργήσει η εταιρία, στην επιλογή shared logins. Επίσης, θα πρέπει στην επιλογή people να προσθέσει τους ανθρώπους που επίσης πρέπει να έχουν administrative ρόλο στις διάφορες σελίδες της εταιρίας.

Προσοχή: Αν η εταιρία δεν είναι agency, τότε δεν θα πρέπει σε αυτό το σημείο να προσθέσει τους ανθρώπους από το agency που μπορεί να διαχειρίζεται της σελίδα της. Η παροχή πρόσβασης  θα γίνει με αίτημα από το ίδιο το agency μέσω του δικού του Business Manager και η εταιρεία θα δώσει την έγκρισή της όταν λάβει σχετική ειδοποίηση (notification).

Screen Shot 2014-09-26 at 3.04.04 PM

Εφόσον η εταιρία έχει αναθέσει τη διαχείριση των Facebook pages σε κάποιο agency, τότε θα πρέπει να ζητήσει από αυτό να χρησιμοποιήσει το Business Manager δημιουργώντας δικό του λογαριασμό. Στη συνέχεια, όταν το agency προσθέσει (χωρίς να κάνει “claim”) τις σελίδες της εταιρίας και τους admins των pages που διαχειρίζεται, αυτόματα η εταιρία στο δικό της Business Manager θα λάβει ένα notification για να εγκρίνει την παροχή πρόσβασης. Όταν η εταιρία εγκρίνει την πρόσβαση του agency, τότε στην επιλογή Agencies του Business Manager της εταιρίας θα εμφανιστεί το agency αυτό, μαζί με τις σελίδες της εταιρίας που διαχειρίζεται.

Screen Shot 2014-09-28 at 4.43.19 PM

Σε αυτό το σημείο, στην επιλογή Page Roles της σελίδας θα εμφανίζονται σαν admins και η εταιρία owner αλλά και το agency. Δεδομένου ότι τα άτομα που διαχειρίζονται τις σελίδες έχουν προστεθεί και λάβει δικαιώματα από το κάθε instance του Business Manager (agency ή εταιρίας), θα πρέπει να απομακρυνθούν όλοι οι μεμονωμένοι admins που είναι ορατοί στην επιλογή Page Roles της κάθε σελίδας. Τελικά δηλαδή στα Page Roles μιας σελίδας στο Facebook θα πρέπει ιδανικά να εμφανίζονται μόνο η εταιρία – ιδιοκτήτης της σελίδας και το agency. Αν το agency επιθυμεί να προσθέσει και άλλους admins, τότε αυτό θα πρέπει να το κάνει από το δικό του instance του Business Manager.

Τελευταίο και σημαντικότερο, αν η εταιρία αποφασίσει να δουλέψει με άλλο agency, τότε πολύ απλά αν έχουν τηρηθεί τα παραπάνω, απομακρύνει το προηγούμενο agency από την επιλογή agencies και όσοι άνθρωποι από αυτό είχαν admin roles (οποιοδήποτε ρόλο) αυτόματα χάνουν τα δικαιώματα και η εταιρία owner της σελίδας έχει τη σιγουριά ότι δεν θα ξεχαστούν κάποιοι απο τους προηγούμενους admins στις σελίδες της.

Είναι καιρός πλέον η έννοια του security και της κεντρικής διαχείρισης να περάσει και στα social media accounts & pages που διαθέτουν οι εταιρίες  και αυτό ευτυχώς το Facebook το διαπίστωσε έγκαιρα και σε σχέση με άλλα social networks προχώρησε πολλά βήματα εμπρός. Το σπουδαιότερο είναι ότι πλέον μπορείτε όλοι να  χρησιμοποιήσετε το Business Manager στη διεύθυνση :http://business.facebook.com.

Το Business Manager είναι δωρεάν και φυσικά διαθέτει πληθώρα χαρακτηριστικών που δεν έχουν αναφερθεί σε αυτό το post και περιμένουν εσάς να τα ανακαλύψετε. Ας βάλουμε λοιπόν τάξη στη διαχείριση των εταιρικών σελίδων μας στο Facebook και ας ζητήσουμε αντίστοιχες κινήσεις και από τα υπόλοιπα δίκτυα.

Η ομάδα της BaaS

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...