Αρκετό καιρό οι Φαρμακευτικές εταιρίες περίμεναν τον FDA να εκδώσει οδηγίες για την χρήση των social media απο τις ίδιες. Ο FDA βέβαια δεν βιαζόταν ιδιαίτερα και μάλιστα άφησε για αρκετό καιρό τις μεγάλες φαρμακευτικές  να δημιουργήσουν παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και να αυτορυθμιστούν ώστε τελικά να ορίσουν τις βασικές αρχές επικοινωνίας αυτής της βιομηχανίας τις οποίες μετά ο FDA με τη σειρά του θα ρύθμιζε σε εθνικό επίπεδο έχοντας αποκτήσει εμπειρία από τη μέχρι τώρα πορεία αυτών των εταιριών στα νέα μέσα. Έφτασε λοιπόν η στιγμή και  ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε στη δημοσιότητα ένα πρώτο σχέδιο με κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις φαρμακευτικές βιομηχανίες. Έτσι, από την περασμένη εβδομάδα ο προκαταρκτικός αυτός οδηγός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαδραστικών και προωθητικών ενεργειών, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που προσφέρονται για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, όπως ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα, blogs, διαδικτυακές κοινότητες και «ζωντανά» podcasts.

guidelines-400x291

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πολυαναμενόμες οδηγίες:

  • Οι φαρμακευτικές εταιρείες φέρουν πλέον την ευθύνη του περιεχομένου που δημοσιεύεται στα διαδικτυακά τους μέσα.
  • Οι οδηγίες διευκρινίζουν πότε και με ποιον τρόπο μια βιομηχανία οφείλει να παρέχει στον Οργανισμό Τροφίιμων και Φαρμάκων πληροφορίες για το περιοχόμενο που δημοσιεύεται στα μέσα αυτά.
  • Όσοι απασχολούνται στον τομέα του marketing σε αυτές τις εταιρίες και άρα και οι ίδιες, θεωρούνται υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, όταν η εταιρεία έχει συντακτικές αρμοδιότητες ή επιρροή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επίσης, είναι υπεύθυνοι για κάθε περιεχόμενο που δημοσιεύεται από έναν υπάλληλο ή άλλο αμοιβόμενο αντιπρόσωπο σε ιστοσελίδα τρίτων. Ωστόσο, δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ιστοσελίδων όπου απλώς πληρώνουν για τη δημοσίευση προωθητικών ενεργειών και για το περιεχόμενο των οποίων δεν έχουν κανέναν απολύτως έλεγχο.
  • Επιπλέον, ορίζεται υπό ποιες συνθήκες οι βιομηχανίες μπορούν να δημοσιεύουν προωθητικό περιεχόμενο στα ηλεκτρονικά τους μέσα, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έγκριση από τον Οργανισμό.Health-app

Σε γενικά πλαίσια οι εταιρείες φαρμάκων μπορούν να δημοσιεύουν προωθητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να χρειάζονται προηγουμένως την άδεια του Οργανισμού.  Το ίδιο ισχύει για τα σχόλια των χρηστών σε Facebook, Twitter και άλλες παρόμοιες πλατφόρμες  επικοινωνίας, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική και την αμεσότητα που τις χαρακτηρίζει και αποτελεί το μεγάλο τους πλεονέκτημα. Παρόλα αυτά οι εταιρείες υποχρεούνται να καταθέτουν το προωθητικό υλικό στον Οργανισμό κατόπιν δημοσίευσης του, σε μορφή μηνιαίας αναφοράς.

Οι νέες οδηγίες δίνουν στις φαρμακευτικές εταιρείες την απαραίτητη ευελιξία για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.   Είναι μάλλον καιρός και ο δικός μας ΕΟΦ να προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες που θα διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των φαρμακευτικών βιομηχανιών και των πελατών τους. Είναι γνωστή η δυσκαμψία που υπάρχει στην Ελλάδα όπου ακόμα και μία μικρή αλλαγή στο περιεχόμενο του web site φαρμακευτικής εταιρίας  θα πρέπει να εγκριθεί απο τον ΕΟΦ. Στα κοινωνικά δίκτυα αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς προβλήματα οπότε η υιοθέτηση των οδηγιών του FDA θα μπορούσε όχι μόνο να δώσει ευελιξία αλλά και δυνατότητα ξεδίπλωσης της επικοινωνίας αυτών των εταιριών στα νέα μέσα αλλά και να κινήσει μεγάλο μέρος της Ελληνικής διαφημιστικής αγοράς, μία  κίνηση η οποία θα δημιουργήσει και περισσότερες θέσεις εργασίας.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...