Στις 2/9/2013 ένας δυσαρεστημένος με την British Airways πελάτης  έκανε μία κίνηση χωρίς προηγούμενο και διαφήμισε με twitter ads (ειδικότερα έκανε promote ένα tweet) εκφράζοντας παράπονα στο Customer service της εταιρίας για μία χαμένη αποσκευή.

Η κίνηση αυτή χαρακτηρίστηκε άμεσα ως ένα νέο trend. Ο λόγος διότι δείχνει πόσο εύκολα πλέον μπορεί κάποιος να κάνει διαφήμιση στο twitter και πόσο εύκολα μπορεί ένας ιδιώτης να προκαλέσει crisis σε ένα Brand.

 

tweet

Η παραπάνω υπόθεση μας δείχνει ότι τα Brands είναι πολύ ευάλωτα σε δίκαιες ή άδικες επιθέσεις οι οποίες μπορούν να εξαπλώσουν το μήνυμα τους με τεράστιες ταχύτητες και πολύ μικρά budget. Επίσης μας δείχνει τη δύναμη του μέσου (twitter) αλλά και γενικότερα των Social Media.

Το brand θα μπορούσε και ίσως θα έπρεπε  να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο (αλλά και με πολλούς άλλους) δηλαδή με promoted tweet σε followers του συγκεκριμένου ανθρώπου οι οποίοι έγιναν αποδέκτες του tweet (εκφράζοντας τη λύπη του ή κάτι άλλο). Η συγκεκριμένη περίπτωση απαιτεί μέγιστη εξωστρέφεια από το Brand αν θέλει να μη στιγματιστεί με ένα τέτοιο συμβάν δεδομένου ότι η ιστορία αυτή αναμεταδίδεται σε όλα τα μέσα του διαδικτύου.

Αυτή η δυνατότητα διαφήμισης (και πολλές άλλες) που παρέχει το δίκτυο αυτό, διατίθεται προς χρήση σε όσα Brands επιθυμούν να κάνουν διαφήμιση μέσω του twitter αρκεί βέβαια να υπάρχει και μία ώριμη στρατηγική επικοινωνίας.  Εσείς απλά … ρωτήστε μας το πως! Η διαφήμιση στο Twitter μπορεί να φέρει σπουδαία αποτελέσματα στην επικοινωνία ενός Brand.

Photo credit: Mashable

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...