Στις 27 Αυγούστου 2013 το Facebook άλλαξε τους κανόνες για τη διενέργεια “διαγωνισμών’ στην πλατφόρμα του. Προς μεγάλη έκπληξη όλων, πλέον επιτρέπει τη διενέργεια promotions σε posts στο timeline χωρίς να είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικής εφαρμογής (App) για να “τρέξει” ένας διαγωνισμός.

Συγκεκριμένα οι εταιρίες μπορούν να δημιουργήσουν ένα απλό διαγωνισμό και να επιτρέψουν στους χρήστες
– Να δηλώνουν συμμετοχή κάνοντας post στο timeline της σελίδας ή comment ή like
– Να δηλώνουν συμμετοχή με μήνυμα στη σελίδα
– Να χρησιμοποιούν το “like” ως μηχανισμό voting

Φυσικά συνεχίζει να μην επιτρέπεται η διενέργεια διαγωνισμών σε προσωπικά timeline ενώ αντίστοιχα δεν επιτρέπεται οι χρήστες να κάνουν tag τους εαυτούς τους με σκοπό τη δήλωση συμμετοχής σε διαγωνισμό.

Εξακολουθούν βεβαίως να υπάρχουν και συγκεκριμένοι περιορισμοί όπως και πριν. Ο σημαντικότερος είναι ότι πρέπει να γίνεται ξεκάθαρα σαφές και να δηλώνεται ρητά ότι οι διαγωνισμοί αυτοί δεν διενεργούνται από το Facebook αλλά από τον ιδιοκτήτη της σελίδας. Επιπλέον ο κάθε χρήστης με τη συμμετοχή του θα πρέπει να αποδέχεται ότι δεν θα στραφεί εναντίον του Facebook για οτιδήποτε σχετιζόμενο με το διαγωνισμό.

Επίσημη ανακοίνωση του Facebook : https://www.facebook.com/facebookforbusiness/news/page-promotions-terms

 image (1)

Θετικά στοιχεία αυτής της κίνησης από το Facebook:

  • Θα βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να αυξήσουν το engagement στη σελίδα τους το οποίο είναι ανύπαρκτο τις περισσότερες φορές αν η σελίδα δεν χρησιμοποιεί Facebook ads.
  • Μειώνει τα κόστη για τις μικρές επιχειρήσεις αφού μπορούν αν το επιθυμούν να μην κάνουν χρήση εφαρμογής για ένα διαγωνισμό.
  • Δεδομένου ότι διαγωνισμοί τέτοιου τύπου συνέβαιναν ήδη ακόμα και από μεγάλα brands πριν την αλλαγή των κανόνων, θεωρούμε ότι η κίνηση αποτελεί μια ρεαλιστική επιλογή από πλευράς Facebook.

Αρνητικά στοιχεία αυτής της κίνησης μπορούν να θεωρηθούν τα παρακάτω

  • Αύξηση του εταιρικού spam προς τους χρήστες του δικτύου. Χρειάζεται μέτρο και προσοχή. Η αύξηση του engagement θα είναι παροδική και θα έχει κατακόρυφη πτώση αν γίνει κατάχρηση των νέων αυτών δυνατοτήτων.
  • Χωρίς την ύπαρξη μιας εφαρμογής, δεν υπάρχει η δυνατότητα Fan gating ώστε ένα brand να πάρει περισσότερα page likes στη σελίδα του. Βέβαια, ούτως ή άλλως, τα likes είναι πάντα καλύτερο να γίνονται επειδή ο χρήστης δημιουργεί σχέση με το brand. Μη ξεχνάμε τα άπειρα likes που έχουν δώσει χρήστες σε διαγωνισμούς με έπαθλα iPhone. Όπως καταλαβαίνει κανείς οι χρήστες αυτοί ποτέ δεν συνδέθηκαν πραγματικά με αυτά τα συγκεκριμένα brands.
  • Με τη διενέργεια διαγωνισμών χωρίς εφαρμογή τα brands δεν θα παίρνουν πολύτιμα στοιχεία (με την σύμφωνη γνώμη των χρηστών) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν για email campaigns ακόμα και για Retargeting ads

Τελικά τι πρέπει να προτιμήσει ένα Brand; Πρόσκαιρο engagement ή κάτι σπουδαιότερο;
Η λύση όπως πάντα είναι κάπου στη μέση. Ενέργειες και με εφαρμογές και στο Timeline με ή χωρίς δώρα. Η επιτυχία ενός Brand δεν εξαρτάται από τους διαγωνισμούς αλλά από το πως επικοινωνεί συνολικά καθώς και από το πόσο προσπαθεί πραγματικά να δημιουργήσει σχέσεις με τους χρήστες στο κάθε δίκτυο. Η δημιουργία πραγματικών σχέσεων εξαρτάται απόλυτα από την ύπαρξη στρατηγικού σχεδίου και όχι πρόχειρες κινήσεις οι οποίες θα φέρουν μερικά ακόμα πιθανότατα άχρηστα likes.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...