Πρόσφατα το Facebook έδωσε ειδικά στους διαφημιστές στην Αμερική μία νέα επιλογή για στόχευση των διαφημίσεων, την οποία ονόμασε Partner Categories.

Η φιλοσοφία στα Partner categories είναι να δώσει τη δυνατότητα σε όλους εμάς να στείλουμε τη διαφήμισή μας  σε καταναλωτές, οι οποίοι πιθανότητα ενδιαφέρονται να «αγοράσουν» τα προϊόντα μας. Φαίνεται λοιπόν ότι η διαφήμιση στο Facebook στοχεύει πλέον προς τη ζήτηση και πολύ καλά κάνει!

Το Facebook κατάφερε αυτό το μεγάλο βήμα  δημιουργώντας συνεργασίες με 3 μεγάλες εταιρίες (Acxiom, Datalogix, and Epsilon), οι οποίες διαθέτουν στοιχεία συναλλαγών, στοιχεία ερευνών και φυσικά στοιχεία της offline συμπεριφοράς των καταναλωτών.

Η διαδικασία είναι απλή: Ο διαφημιστής επιλέγει προϊοντική κατηγορία ζήτησης και το Facebook κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί ένα target group, στο οποίο θα εμφανιστούν οι διαφημίσεις (χωρίς να αποκαλύπτει στον διαφημιζόμενο τα προσωπικά στοιχεία αυτών των καταναλωτών).

Η αλλαγή αυτή και οι δυνατότητες που προσφέρει αποτελούν ένα ακόμα βήμα προς την αύξηση των social sales και του conversion από κοινωνικά δίκτυα, κάτι που η Google ακόμα δεν διαθέτει, στο ευρύ κοινό τουλάχιστον.

Τα partner categories αρχικά είναι διαθέσιμα στην Αμερική και ελπίζουμε σύντομα και στην Ευρώπη.

Επικοινωνήστε με την BaaS για τη δική σας διαφήμιση στο Facebook καθώς, και για Facebook retargeting, τη νέα μορφή διαφήμισης στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο!

Related post : Facebook Retargeting από την BaaS: Η εξέλιξη της διαφήμισης στο μεγάλο κοινωνικό δίκτυο

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...