Αρκετοί γνωρίζουν την εταιρία Landor η οποία κατά καιρούς δημοσιεύει διάφορα trends. Ασχοληθήκαμε με ένα από αυτά (τα επόμενα θα τα παρουσιάσουμε σε επόμενα post). Αφορά “το μέλλον του Branding” και μας αναφέρει με απλά λόγια κάτι που τελικά μοιάζει αυτονόητο.  Το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να αφορά και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Στο 2013 – μία άκρως πολύπλοκη και δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας –  οι εταιρίες πρέπει να υιοθετήσουν  3 βασικά πράγματα σύμφωνα με τη Landor και ένα γενικότερο που προκύπτει από αυτά, κατά την άποψη μας.

Απλότητα

 Τα brands για χρόνια αναζητούσαν και εφάρμοζαν δύσκολα μοντέλα για επικοινωνία με τους πελάτες. Το αποτέλεσμα ήταν τελικά να χάνουν οι πελάτες το πάθος τους για ένα brand και επίσης να μη ταυτίζονται αφού λόγω της πολυπλοκότητας τα μηνύματα επικοινωνίας έφταναν αλλοιωμένα σε αυτούς. Απλότητα σημαίνει το brand να είναι actionable, να ασχοληθεί και να παρέχει στους πελάτες του κάτι κατανοητό απλό και το οποίο θα κάνει τον κάθε ένα από αυτούς να πιστέψει σε αυτό. Η επικοινωνία πρέπει να βασιστεί σε ξεκάθαρους και απλούστερους πυλώνες με βασικό κανόνα αυτή να είναι αμφίδρομη.

Storytelling 

Κάθε brand σίγουρα έχει πολλές  ιστορίες να πει και η αξία ενός brand είναι ακριβώς εκεί! Χρησιμοποιώντας το πρώτο βασικό στοιχείο , την απλότητα, ένα brand μεταφέρει στους καταναλωτές την ιστορία που έχει να πει, και μάλιστα όπως αναφέρει και η Landor πρέπει να το γιορτάζει & να το απολαμβάνει.

Για να συμβούν τα παραπάνω όμως χρειάζεται και το τρίτο βασικό στοιχείο …

Πάθος

Σύμφωνα με τη Landor ο στόχος ενός brand είναι να οδηγήσει την αλλαγή. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει το απαραίτητο «πάθος» από καταναλωτές αλλά και εργαζόμενους. Το «νόμισμα» ενός Brand είναι το πάθος και η φιλοσοφία αυτή πρέπει να διακατέχει κάθε εταιρία που θέλει να ξεχωρίσει από τη μετριότητα.

Τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν ένα brand  σε ένα ακόμα σημαντικότερο στοιχείο την εξωστρέφεια 

Εξωστρέφεια

Τα brands για πολλά χρόνια και ακόμα και τώρα στην Ελλάδα δεν ήταν εξωστρεφή αρκετά (με κάποιες εξαιρέσεις). Αποφεύγουν τον πελάτη, δεν λένε ιστορίες , δεν συμμετέχουν. Κάνουν broadcast και τελικά απλά χτίζουν ένα μεγάλο πολλές φορές brand awareness απολαμβάνοντας πωλήσεις από αυτό κυρίως. Εδώ όμως χάνεται το «πάθος» και ο πελάτης εύκολα στρέφεται στην επόμενη ενέργεια ενός άλλου brand που θα χτίσει το δικό του awareness. Η απλότητα, το storytelling και το “πάθος” είναι ικανά στοιχεία για να γίνει μία εταιρία περισσότερο εξωστρεφής και τελικά να πλησιάσει τον πελάτη με ένα ουσιαστικό και πάντα αληθινό τρόπο.

Εξωστρέφεια σημαίνει να ακούμε , να συμμετέχουμε και να δημιουργούμε. Listen, Engage & Create όπως λέμε και εμείς στην BaaS …

Πηγή: Landor

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...