Δείτε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο με ένα interactive visualization που δημιούργησε η BaaS  με χρήση του εργαλείου TAGSexplorer όλες τις συζητήσεις που γίνονται στο twitter για τις Εκλογές  και συγκεκριμένα με το Hashtag #ekloges12  .  

* UPDATE : Λόγω του τεράστιου όγκου δεδομένων παρουσιάζουμε μέρος των συζητήσεων 

Βασικές οδηγίες

Browser compatibility :   Chrome, Firefox.  (O Internet explorer  δεν δουλεύει )

Με το mouse wheel κάνετε zoom in-out

Hovering σε ένα Node

Μετακινώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από  ένα node  εμφανίζεται μια περίληψη των δεδομένων και ειδικότερα  αριθμός tweets, αριθμός replies , αριθμός mentions

Clicking on a node

Κάνοντας click σε ένα  node μπορείς να δείς αριθμό tweets, αριθμό replies , αριθμό mentions και τις συζητήσεις  που έκανε ο χρήστης.

Replaying the conversation

Επίσης μπορείτε να κάνετε “replay” τις συζητήσεις για να δείτε σε ποιά χρονική στιγμή απάντησε ένας χρήστης

Απολαύστε

Για να δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος το visualization κάνετε κλικ εδώ

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...