Η σειρά δημοσιεύσεων Mind the GAP  (ουδεμία σχέση η παράφραση του Γ.Α.Π.) είναι μια προσπάθεια να δώσουμε  στο κοινό τα κρυφά νοήματα -να γεμίσουμε δηλ. τα νοηματικά κενά- που βρίσκονται στα κείμενα που αναλύουμε με την τεχνολογία text analytics της Leximancer τα προϊόντα της οποίας εκπροσωπεί στην Ελλάδα η BaaS. Η BaaS έχει δημιουργήσει για την Leximancer το απαραίτητο λεξιλόγιο για το Ελληνικό sentiment analysis.

Η σημερινή μας ανάλυση αφορά στο κείμενο που εξέδωσε η Ε.Ε. σε σχέση με τη νέα οικονομική βοήθεια που αποφάσισαν οι αρχηγοί των κρατών ότι θα λάβει η Ελλάδα.

 

Χάρτης: Η κατάσταση της Ελλάδας σε κύκλους θεμάτων.

Η “Ευρωζώνη” είναι, φυσικά, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μια που η κατάσταση της Ελλάδας έχει κριθεί εδώ και καιρό ως η πρώτη “μπάλα” σε μια χιονοστιβάδα που αν κυλήσει θα πάρει μαζί της και τις υπόλοιπες χώρες του ευρώ. Δεύτερη στην κατάταξη ενδιαφέροντος είναι η έννοια “μεταρρυθμίσεις” και από κοντά η “Ελλάδα” και η έννοια “οικονομική” για ευνόητους λόγους . Η σύμπτωση του κύκλου “Ευρωζώνη” με τον κύκλο “μεταρρυθμίσεις” και στη συνέχεια η είσοδος του κύκλου “μεταρρυθμίσεις” στον κύκλο της “Ελλάδας”, και της έννοιας “οικονομική”,  αποδεικνύει περίτρανα πως αυτές οι 4 έννοιες είναι στενά συνδεδεμένες και αλληλοεπηρεάζονται. Οι “προσπάθειες” της “Ευρωζώνης”, “φέρνουν” από κοντά και τα “μέτρα”, που όλοι γνωρίζουμε και ζούμε. Πολύ σημαντική έννοια είναι επίσης η “εφαρμογή”, λέξη κλειδί για τη σωτηρία της Ελλάδας, λέξη και έννοια που δύσκολα…εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Χωρίς αυτήν όμως δεν μπορεί να προχωρήσει το “σχέδιο διάσωσης 2”.


Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...