Η BaaS, σε μια ακόμα προσπάθεια να ερμηνεύσει τα γεγονότα της επικαιρότητας, ανέλυσε τα όσα είπε ο Γ.Α.Π. στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στις 16/6/11 χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Text Analytics της Leximancer.

Σας παρουσιάζουμε μια εικόνα με τα θέματα της ομιλίας και μια άλλη εικόνα με τα concepts που ουσιαστικά συνθέτουν αυτά τα θέματα.

Σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρον! Απολαύστε… (*)

Τα κυρίαρχα θέματα της ομιλίας του ΓΑΠ στην Κ.Ο. του Πασοκ είναι :

Η χώρα, η Ευρώπη, η μάχη, ο λαός, η ευθύνη  (υπουργών, εθνική), η κρίση, η ιστορία , το σύστημα (πολιτικό, τραπεζικό, φορολογικό, πελατειακό) και η… ευρύτερη (συναίνεση, απαίτηση, ενότητα).

Άμεσα συνδεδεμένα θέματα είναι η χώρα, η Ευρώπη, το σήμερα, η δυσκολία. Αντίθετα, το «σύστημα» (πολιτικό, τραπεζικό, φορολογικό, πελατειακό) και η «ευρύτερη» (συναίνεση, απαίτηση, ενότητα) αλλά και οι «φίλοι» παραμένουν μακριά γιατί προφανώς έχουν δεύτερο – υποστηρικτικό ρόλο – στην ομιλία. Χρησιμοποιούνται ίσως σαν επιχειρήματα / μοχλοί πίεσης προς την κοινοβουλευτική ομάδα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

Τί δείχνουν τα παραπάνω  με απλά λόγια; (δεν θα επιχειρήσουμε να γίνουμε πολιτικοί αναλυτές)

Πρώτα από όλα ότι για ακόμα μια φορά ο Γ.Α.Π. ήθελε να τονίσει την κρισιμότητα της κατάστασης και -γιατί όχι- να «φοβίσει» κάποιους στο κόμμα του, αλλά και να διατηρήσει την ενότητά του. Είναι φανερό ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι πολιτικό, επικοινωνιακό και ψυχολογικό. Είναι φανερό ότι τελεί υπό σύγχυση, αλλά αντικειμενικά ποιος δεν θα τελούσε υπό σύγχυση σε ένα περιβάλλον όπου ο καθένας θέλει να γίνει μόνο το δικό του και να διατηρήσει και την καρέκλα του (μη εξαιρουμένου βέβαια ούτε του Γ.Α.Π., ούτε των αρχηγών της αντιπολίτευσης).

Έξυπνη η σχεδίαση του λόγου και μάλλον αποτελεσματική στην ψυχολογία των εντελώς συγχυσμένων και φοβισμένων βουλευτών. Λόγος ενωτικός, εμψυχωτικός, χωρίς ιδιαίτερη ουσία, για ‘εσωτερική κατανάλωση’. Οι βουλευτές  μετά την ομιλία και αφού πήραν το ψυχολογικό ντοπάρισμα από τον αμφιλεγόμενο αρχηγό τους, έφυγαν μάλλον σιωπηρά και χωρίς διάθεση για ηρωισμούς. Έτσι και αλλιώς, ό,τι και να κάνουν μάλλον γνωρίζουν ότι η αγανάκτηση δεν θα περάσει έτσι απλά. Το νιώθουν και το βλέπουν να έρχεται “soon to a theater near them…”.

Συμπέρασμα: Το επικοινωνιακό παιχνίδι και οι  σουρεάλ καταστάσεις  συνεχίζονται.

Τα θέματα που αναφέραμε έχουν σχηματιστεί από τα παρακάτω διαβαθμισμένα Concepts :

* Distribution not permitted without prior written consent from BaaS

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...