Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύει το Mashable, η χρήση των social media, των e-mails και των Instant Messengers, από εργαζόμενους κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους, κοστίζει στις εταιρίες που εργάζονται περίπου 10.375 δολ. χρόνο σε παραγωγικότητα. Η Harmon.ie, που διενήργησε την έρευνα υποστηρίζει ότι ο χρόνος αυτός  σπαταλιέται σε chatting, στο “ξεκαθάρισμα” των διογκωμένων “εισερχομένων” στα emails, και φυσικά στην μαύρη τρύπα του χρόνου που λέγεται “κοιτάω βιντεάκια και φωτογραφίες στο Facebook”.

Η μελέτη έγινε σε περισσότερους από 500 εργαζόμενους σε αμερικανικές εταιρίες διαφόρων μεγεθών και ένα από τα πιο “τρανταχτά” αποτελέσματα διαπιστώνει πως στις εταιρίες με πάνω από 1000 εργαζόμενους το συνολικό κόστος από αυτές τις “αποσπάσεις” ανέρχεται στα 10 εκ. δολ. το χρόνο! Περίπου 250 εργαζόμενοι δήλωσαν πως δουλεύουν απερίσπαστα περίπου για 15 συνεχόμενα λεπτά ενώ περισσότεροι από τους μισούς  δήλωσαν ότι ο συνολικός χρόνος που ξοδεύουν σε online δραστηριότητες είναι τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα.

Ο Yaacov Cohen, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Harmon.ie δήλωσε πως το αποτέλεσμα της μελέτης είναι αρκετά ειρωνικό μια που “ενώ αυτά τα εργαλεία σχεδιάστηκαν για να γλιτώνουμε χρόνο, τελικά κάνουν ακριβώς το ανάποδο”!

Το πιο ανησυχητικό όμως σε αυτή την έρευνα δεν είναι τα ποσοστά χαμένου χρόνου ανά εργαζόμενο ή το κόστος στην εταιρία, αλλά η ζημιά που επιφέρει η υπερβολική χρήση τους στην πνευματική κατάσταση των εργαζόμενων. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι υπάλληλοι χάνουν τη δυνατότητα τους να λύνουν δημιουργικά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εργασία τους, να σκέφτονται εις βάθος για τα θέματα της δουλειάς τους, να επεξεργάζονται αποτελεσματικά την πληροφόρηση που δέχονται αλλά και να παραδίδουν τις εργασίες τους στον προκαθορισμένο χρόνο!

Τελικά, εκείνο το “παν μέτρον, άριστον” επαληθεύεται ακόμη και στην εποχή των κοινωνικών μέσων. Οι αλήθειες όταν έχουν βάθος, είναι αιώνιες!

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...